Kursevi

U dosadašnjem radu, organizovali smo kurseve na različite teme. Kursevi koje smo organizovali su:

Going Digital - Digitalni protokoli u stomatološkoj praksi


Digitalni protokoli sve više zamenjuju konvencionalne stomatološke doktrine. Danas, svaka konvencionalna faza rada, do sada primenjivana u stomatološkoj protetici, ima svoju alternativu u digitalnom svetu. Digitalni protokoli su neke konvencionalne faze čak učinili bespotrebnim, dok ostale menjaju na brži, efikasniji i precizniji način. Digitalna stomatologija je sadašnjost i jedina budućnost. Naš cilj je da vas uvedemo u svet digitalne stomatologije, upoznamo sa ovim procedurama i naučimo neke od njih. Stomatologija zahvaljujući tome postaje drugačija, ali podjednako lepa i zanimljiva. Pridružite nam se na ovom putu kroz šareni svet digitalnih protokola upotrebom različitih skenera najnovije generacije...


Dentalna fotografija - The Bigger Picture


Kako planirati terapiju i analizirati fotografije s ciljem postizanja maksimalnih kliničkih rezultata? Kako koristiti dentalnu fotografiju u komunikaciji sa pacijentima i kolegama? Upoznajte svoju opremu i kako raditi sa njom, na taj način savladajte sve prepreke koje nastaju prilikom svakodnevne dokumentacije. Napravite sopstvene postavke svetla i na taj način povećajte efikasnost i brzinu rada. Kurs je namenjen doktorima dentalne medicine, dentalnim tehničarima i ostalim članovima dentalnih timova...


Fasete - Planiranje, preparacija zuba i postupak cementiranja


Možemo sa punim pravom da kažemo "remek delo - stomatološke protetike" koje svojom lepotom, dizajnom i potrebama za minimalnom ili nikakvom preparacijom zuba zadovoljavaju sve funkcionalne, biološke i estetske zahteve...


Preparacija zuba za izradu keramičkih i metalokeramičkih nadoknada


Preparacija zuba je prvi i ujedno jedan od najbitnijih faktora koji imaju značajan uticaj na uspeh pro-tetske terapije. Kvalitet i poštovanje principa preparacije zuba uz pravilnu tehniku značajno utiče na preciznost i estetske karakteristike zubnih nadoknada...


Otiskivanje na implantatima, konvencionalni i digitalni protokol


Izrada fiksnih i mobilnih nadoknada na implantatima, koje poseduju optimalne funkcionalne, biološke i estetske vrednosti, bazira se na dobro uzetom otisku. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala za otiskivanje omogućava da otisak verno reprodukuje 3D položaj implantata i periimplantatnog mekog tkiva...


The First Impression - Otisak u stomatološkoj protetici, konvencionalni i digitalni protokol


Izrada fiksnih i mobilnih protetskih nadoknada koje poseduju optimalne funkcionalne, biološke i estetske vrednosti, se bazira na dobrom uzetom otisku. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala omogućava da konvencionalni otisak verno reprodukuje trodimenzionalni status brušenih zuba i mekog tkiva...