speaker-photo

Doc. dr Branka Trifković

Docent @ STOMF u Beogradu

Doc.dr Branka Trifković, docent na Klinici za Stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Predaje fiksnu, mobilnu, predkliničku i kliničku stomatološku preotetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju, gnatologiju i dentalnu anatomiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu ima zvanje naučnog saradnika.

Poseduje dugogodišnje iskustvo u edukaciji studenata i lekara u oblasti fiksne protetike. Završila je brojne kurseve u zemlji i inostranstvu iz oblasti fiksne protetike i implantologije, kao i specijaizovane internacionalne kurseve za profesionalne predavače. Do sada je publikovala oko 90 stručnih i naučnih radova od kojih je 13 na SCI listi. Predavač je na brojnim stručnim i naučnim skupovima. Boravila je na stručnom usavršavanju u School of Dentistry, University of Houston, Texas, SAD.