AdenT

CEREC Centar

EducoDent

Otiskivanje na implantatima, konvencionalni i digitalni protokol

Satnica
14.03.2021. @ 10:00
Ordinacija AdenT
Mutapova 13, Beograd
[ O kursu ]

Dobrodošli na master kurs

Poštovane kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na master kurs "Otiskivanje na implantatima, konvencionalni i digitalni protokol" koji će se održati 14.03.2021., sa početkom u 10:00.

Rukovodioci kursa:

prof. dr Aleksandar Todorović

prim. dr Dejan Lisjak

Mesto: Ordinacija AdenT, Mutapova 13, Beograd

Cena kursa: 300€
Ukoliko ste prihvaćeni na kurs "Otisak u stomatološkoj protetici, konvencionalni i digitalni protokol" ostvarujete popust od 50€.

about-image
[ Cilj kursa ]

Cilj edukativnog master kursa je da polaznici steknu znanje i veštine o:

Protokolima i tehnikama otiskivanja u implantologiji

Kako eliminisati ili smanjiti mogućnost grešaka tokom postupka otiskivanja

[ Nova znanja ]

Znanja koja će polaznici steći tokom master kursa:

Izbor adekvatne kašike za otiskivanje (metalna, plastična i individualna) - koja, kada i kako

Izbor otisnih materijala i njihove viskoznosti u zavisnosti od izabrane kašike i tehnike otiskivanja

Izbor tehnike otiskivanja u zavisnosti od broja i položaja implantata

Kada i kako primeniti tehniku naprednog otiskivanja

Otisak u uslovima imedijatne ugradnje implantata

Kako prepoznati greške nastale tokom otiskivanja

[ Veštine ]

Veštine koje će polaznici steći tokom master kursa:

Individualizacija standardne kašike

Izbor i ispravnu pripremu otisnog materijala

Izbor i primenu adekvatnih elementa za otiskivanje ( ekstraoralno i intraoralno povezivanje transfer sistema za otvorenu kašiku)

Savladavanje tehnike direktnog i indirektnog otiskivanja na nivou implanta i abatmenta

Primenu tehnike naprednog otiskivanja nakon menadžmenta mekih tkiva privremenim krunicama na implantima

Primenu tehnike otiskivanja tokom imedijatnog protokola ugradnje implantata

Tehniku intraoralnog optičkog otiskivanja

Plan i satnica kursa

10:00 11:00
Otisak u implantologiji
Predavanje 1h 00min

prof. dr Aleksandar Todorović


11:00 11:15
Pauza
Odmor i networking 0h 15min
11:15 11:45
Intraoralni optički otisak u implantologiji
Predavanje 0h 30min

prim. dr Dejan Lisjak


11:45 12:00
Diskusija
Panel 0h 15min
12:00 13:00
Pokazna i praktična vežba
Vežba 1h 0min
13:00 13:30
Pauza
Odmor i networking 0h 30min
13:30 16:15
Praktičan rad na modelima
Praktični rad 2h 45min
16:15 17:00
Test, evaluacija i podela sertifikata
Test i zatvaranje kursa 0h 45min

Ukratko o otiskivanju u implantologiji

Izrada fiksnih i mobilnih nadoknada na implantatima, koje poseduju optimalne funkcionalne, biološke i estetske vrednosti, bazira se na dobro uzetom otisku. Jedino pravilan izbor tehnike otiskivanja, kašike i materijala za otiskivanje omogućava da otisak verno reprodukuje 3D položaj implantata i periimplantatnog mekog tkiva.

Nedovoljno precizan ili defomisan otisak daje netačne informacije o položaju implatata, ugrožava pasivno naleganje nadoknade te doprinosi nastanku i akumulaciji neželjenih napona i stresa na komponentama implantatnog sistema i okolnom tkivu što predstavlja uvod u neuspeh celokupne implantološke terapije.

Za kvalitetan otisak neophodno je izabrati optimalan otisni materijal i tehniku. Na predavanju će biti prezentovane tehnike otiskivanja kod krezubih i bezubih pacijenata kao i saveti kako da se u svakodnevnoj kliničkoj praksi izbegnu najčešće greške i njihove posledice. Analiziraće se specifičnosti otiskivanja na nivou implantata i abatmenta, kao i metoda povezivanja otisnih elemenata kod izraženog disparalaliteta implantata. Prikazaće se i tehnika naprednog otiskivanja koja se primenjuje nakon protetski vođenog zarastanja mekog tkiva privremenim krunama na implantatima.

Predavači će dati pregled postojećih tehnika i otisnih materijala uz prikaz aktuelnih dostignuća savremene implantologije u oblasti otiskivanja implantata i okolnog mekog tkiva.

Prijavite svoje prisustvo

14.03.2021. @ 10:00
Ordinacija AdenT | Mutapova 13, Beograd

Lokacija

Ordinacija AdenT

Mutapova 13

Beograd


Telefon: +381 61 63 276 76

educodent.bg@gmail.com

Kako doći do nas