AdenT

EducoDent

Preparacija
zuba za izradu keramičkih i metalokeramičkih nadoknada

Satnica
13.11.2021. @ 09:00
Ordinacija AdenT
Mutapova 13, Beograd
[ O kursu ]

Dobrodošli na individualni kurs

Poštovane kolege,

EdukoDent Vas sa zadovoljstvom poziva na kurs "Preparacija zuba za izradu keramičkih i metalokeramičkih nadoknada" koji se održava 13.11.2021. Kurs se organizuje za dva polaznika, što omogućava individualni pristup u postupku edukacije. Kurs je namenjen početnicima, ali i lekarima koji imaju iskustvo u preparaciji zuba.

Rukovodilac kursa: doc. dr Branka Trifković; 064-2671575

Mesto: Ordinacija AdenT, Mutapova 13, Beograd

Cena kursa: 400€
Obaveštavamo vas da je kurs moguće organizovati i van objavljenih termina u skladu sa dogovorom između organizatora i polaznika kursa.

about-image
[ Cilj kursa ]

Cilj individualnog kursa je da polaznici steknu znanja o:

Osnovama preparacije zuba za metalokeramičke nadoknade

Osnovama preparacije zuba za keramičke nadoknade

Osnovnovnim specifičnostima preparacije postojećih klasa zuba (sekutića, očnjeka, premolara i molara)

Dizajnu demarkacije praparacije

Ulozi silikonskog ključa u postupku preparacije

Protokolu preparacije zuba uz postavljanje retrakcionog konca u regiju gingivalnog sulkusa

[ Veštine ]

Veštine koje treba da steknu polaznici kursa:

Savladaju tehniku preparacije zuba turbinom i crvenim kolenjakom

Savladaju tehniku izrade silikonskog ključa i njegove primene u praktičnom radu

[ Nova znanja ]

Polaznici kursa treba da steknu znanja o:

Osnovnim principima preparacije zuba

Vrstama demarkacije preparacije i indikacijama u kliničkom radu

Postupku preparacije zuba za izradu metalokeramičkih nadoknada

Postupku preparacije zuba za izradu keramičkih nadoknada

Postupku preparacije parodontopatičnih i abradiranih zuba

Postupku preparacije zuba za izradu mostova

Vrstama borera i brusnih instrumenata

Plan i satnica kursa

09:00 09:30
Principi preparacije zuba, vrste i tehnike preparacije, specifičnosti pojedinih vrsta preparacije zuba, izbor brusnih instrumenata
Uvodno predavanje 0h 30min

doc. dr Branka Trifković


09:30 12:00
Praktičan rad instruktora - preparcija na pacijentu
Praktični rad 2h 30min

doc. dr Branka Trifković


12:00 12:30
Pauza za kafu
Odmor i networking 0h 30min
12:30 14:00
Praktičan rad polaznika - preparacija ekstrahiranih zuba (sekutići, očnjaci, premolari i molari)
Praktični rad 1h 30min
14:00 15:00
Pauza za ručak
Odmor i networking 1h 0min
15:00 18:00
Praktičan rad uz kontrolu instruktora
Praktični rad 3h 0min

Ukratko o preparaciji zuba

Preparacija zuba je prvi i ujedno jedan od najbitnijih faktora koji imaju značajan uticaj na uspeh pro-tetske terapije. Kvalitet i poštovanje principa preparacije zuba uz pravilnu tehniku značajno utiče na preciznost i estetske karakteristike zubnih nadoknada.

Prijavite svoje prisustvo

13.11.2021. @ 09:00
Ordinacija AdenT | Mutapova 13, Beograd

Lokacija

Ordinacija AdenT

Mutapova 13

Beograd


Telefon: +381 61 63 276 76

educodent.bg@gmail.com

Kako doći do nas