AdenT

EducoDent

Fasete - Planiranje, preparacija zuba i postupak cementiranja

Satnica
21.03.2020. @ 10:00
Ordinacija AdenT
Mutapova 13, Beograd
[ O kursu ]

Dobrodošli na kurs

Cenjene kolege,

EducoDent Vas sa zadovoljstvom poziva na dvodnevni kurs "Fasete - Planiranje, preparacija zuba i postupak cementiranja" koji se održava 21.03.2020, sa početkom u 10:00 časova, i nastavkom 22.03.2020, sa početkom u 09:00 časova.

Rukovodioci kursa:

prof. dr Aleksandar Todorović

doc. dr Branka Trifković

Mesto: Ordinacija AdenT, Mutapova 13, Beograd

Cena kursa: 500€

about-image
[ Cilj ]

Cilj kursa je da polaznici steknu znanje o:

Osnovama planiranja u postupku izrade faseta, način komunikacije sa pacijentom

Analognom i digitalnom vax up-u

Izradi mock up-a

Osnovama preparacije zuba za izradu faseta

Specifičnostima preparacije zuba u odnosu na postojeću kliničku sliku i plan terapije

Dizajnu demarkacije preparacije

Ulozi silikonskog ključa u postupku preparacije

Vrstama materijala za izradu faseta i protokolu određivanja boje

Protokolu cementiranja

[ Nova znanja ]

Polaznici kursa treba da steknu znanja o:

Strukturi protokola planiranja u postupku izrade faseta

Tehnikama preparacije zuba i izboru brusnih instrumenata

Vrsti gradivnih materijala, indikacijama za izbor, njihovim mehaničkim i optičkim karakteristikama

Vrstama i specifičnostima materijala za cementiranje faseta

[ Veštine ]

Veštine koje treba da steknu polaznici kursa:

Savladaju protokol planiranja

Savladaju postupak izrade silikonskog ključa i mock up-a

Steknu i razviju veštinu preparacije zuba

Savladaju tehniku određivanja boje zuba i nadoknada

Savladaju tehniku cementiranja

Plan i satnica kursa

10:00 11:00
Teoretski deo 1
Predavanje 1h 0min
11:00 12:00
Izrada silikonskog ključa i mock up-a
Praktičan rad 1h 0min
12:00 12:30
Pauza za kafu
Odmor i networking 0h 30min
12:30 14:00
Teoretski deo 2
Predavanje 1h 30min
14:00 15:00
Pauza za ručak
Odmor i networking 1h 0min
15:00 16:30
Brušenje zuba na modelima
Praktični rad 1h 30min
16:30 17:30
Teoretski deo 3
Predavanje 1h 0min
17:30 18:30
Postupak cementiranja - demonstracija na modelu
Demonstracija 1h 0min

Ukratko o fasetama

Možemo sa punim pravom da kažemo "remek delo - stomatološke protetike" koje svojom lepotom, dizajnom i potrebama za minimalnom ili nikakvom preparacijom zuba zadovoljavaju sve funkcionalne, biološke i estetske zahteve.

Prijavite svoje prisustvo

21.03.2020. @ 10:00
Ordinacija AdenT | Mutapova 13, Beograd

Lokacija

Ordinacija AdenT

Mutapova 13

Beograd


Telefon: +381 61 63 276 76

educodent.bg@gmail.com

Kako doći do nas