AdenT

EducoDent

Fasete - Planiranje, preparacija zuba i postupak cementiranja

Satnica
04.12.2021. @ 10:00
Ordinacija AdenT
Mutapova 13, Beograd
[ O kursu ]

Dobrodošli na kurs

Cenjene kolege,

EducoDent Vas sa zadovoljstvom poziva na dvodnevni kurs "Fasete - Planiranje, preparacija zuba i postupak cementiranja" koji se održava 04.12.2021., sa početkom u 10:00 časova, i nastavkom 05.12.2021, sa početkom u 10:00 časova.

Rukovodioci kursa:

prof. dr Aleksandar Todorović

doc. dr Branka Trifković

Mesto: Ordinacija AdenT, Mutapova 13, Beograd

Cena kursa: 500€

about-image
[ Cilj ]

Cilj kursa je da polaznici steknu znanje o:

Osnovama planiranja u postupku izrade faseta, način komunikacije sa pacijentom

Analognom i digitalnom vax up-u

Izradi mock up-a

Osnovama preparacije zuba za izradu faseta

Specifičnostima preparacije zuba u odnosu na postojeću kliničku sliku i plan terapije

Dizajnu demarkacije preparacije

Ulozi silikonskog ključa u postupku preparacije

Vrstama materijala za izradu faseta i protokolu određivanja boje

Protokolu cementiranja

[ Nova znanja ]

Polaznici kursa treba da steknu znanja o:

Strukturi protokola planiranja u postupku izrade faseta

Tehnikama preparacije zuba i izboru brusnih instrumenata

Vrsti gradivnih materijala, indikacijama za izbor, njihovim mehaničkim i optičkim karakteristikama

Vrstama i specifičnostima materijala za cementiranje faseta

[ Veštine ]

Veštine koje treba da steknu polaznici kursa:

Savladaju protokol planiranja

Savladaju postupak izrade silikonskog ključa i mock up-a

Steknu i razviju veštinu preparacije zuba

Savladaju tehniku određivanja boje zuba i nadoknada

Savladaju tehniku cementiranja

Plan i satnica kursa

Dan 1


10:00 11:00
Uvodni deo - indikacije, kontraindikacije, plan terapije
Predavanje 1h 0min
11:00 12:00
Praktičan rad - analiza modela izrada silikonskog ključa i njegove primene
Praktičan rad 1h 0min
12:00 12:30
Pauza za kafu - diskusija
Odmor i networking 0h 30min
12:30 13:30
Osnovne karakteristike preparacionog dizajna zuba, tehnike preparacije i protokol rada - prvi deo
Predavanje 1h 0min
13:30 15:30
Praktičan rad - brušenje zuba na modelima
Praktični rad 2h 0min
15:30 16:00
Pauza za ručak
Odmor i networking 0h 30min
16:00 17:00
Osnovne karakteristike preparacionog dizajna zuba, tehnike preparacije i protokol rada - drugi deo
Predavanje 1h 0minDan 2


10:00 12:00
Praktičan rad - brušenje zuba
Praktičan rad 2h 0min
12:00 12:30
Pauza za kafu - diskusija
Odmor i networking 0h 30min
12:30 13:30
Određivanje boje zuba, izbor gradivnih materijala za fasete
Predavanje 1h 0min
13:30 14:30
Praktičan rad - demonstracija postupka cementiranja
Praktičan rad 1h 0min
14:30 15:30
Protkol cementiranja - teoretski deo
Predavanje 1h 0min
15:30 16:00
Pauza za ručak
Odmor i networking 0h 30min
16:00 17:00
Priprema zuba za cementiranje i cementiranje na modelima
Predavanje 1h 0min

Ukratko o fasetama

Možemo sa punim pravom da kažemo "remek delo - stomatološke protetike" koje svojom lepotom, dizajnom i potrebama za minimalnom ili nikakvom preparacijom zuba zadovoljavaju sve funkcionalne, biološke i estetske zahteve.

Prijavite svoje prisustvo

04.12.2021. @ 10:00
Ordinacija AdenT | Mutapova 13, Beograd

Lokacija

Ordinacija AdenT

Mutapova 13

Beograd


Telefon: +381 61 63 276 76

educodent.bg@gmail.com

Kako doći do nas