CEREC CENTAR

EducoDent

Going
Digital

Satnica
27.03.2021. @ 10:00
CEREC CENTAR
Jove Ilića 32, Beograd
[ O kursu ]

Dobrodošli na kurs

Poštovane kolege,

EducoDent Vas sa zadovoljstvom poziva na dvodnevni master kurs "DIGITALNI PROTOKOLI U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI" koji će se održati 27. i 28. marta 2021, sa početkom u 10:00h. Broj polaznika je ograničen na četrvoro.

Rukovodioci kursa:

prim. dr Dejan Lisjak

prof. dr Aleksandar Todorović

Mesto: CEREC CENTAR, Jove Ilića 32 (ulaz iz Jošaničke), Beograd

Cena kursa: 1000€

about-image
[ Cilj kursa ]

Cilj ovog edukativnog master kursa je da polaznici steknu znanja o:

Planiranju protetskih terapija kroz digitalne protokole, indikacijama i izboru materijala

Principima preparacije zuba za bezmetalne nadoknade

Strategijama intraoraslnog skeniranja (otiskivanja)

Digitalnom dizajnu nadoknada

Izboru osnovne boje, individualizaciji i glaziranju keramičkih nadoknada

Protokolu cementiranja keramičkih nadoknada

[ Veštine ]

Veštine koje će polaznici steći tokom master kursa su:

Tehnika preparacije zuba

Priprema regiona gingivalnog sulkusa

Savladavanje tehnike digitalnog otiskivanja (intraoralnog skeniranja) učenjem protokola skeniranja zubnih površina po redosledu i amplitudi kretanja glave skenera

Softversko određivanje demarkacije preparacije i dizajn nadoknade softverskim alatima

Tehnike nanošenja pigmenta i glazure na nadoknadu izrađenu od monolitne keramike

Tehnike pripreme preparisanog zuba za adhezivno cementiranje

[ Nova znanja ]

Polaznici edukativnog master kursa će steći znanje o:

Izboru borera za preparaciju zuba

Pripremi intraoralnog skenera i intraoralnom skeniranju

Primeni BIOGENERIC funkcije u digitalnom dizajnu

Značaju i primeni SMILE DESIGN-a u digitalnim protokolima

Izboru glazure i pigmenata za individualizaciju nadoknada i tehniku nanošenja

Izbegavanju grešaka pri adhezivnom cementiranju

Plan i satnica kursa

Prvi dan


10:00 10:20
CAD-CAM filozofija, gde smo, kuda idemo
Uvodna reč 0h 20min

prim. dr Dejan Lisjak


10:20 11:00
Planiranje, indikacija, izbor materijala
Predavanje 0h 40min

prof. dr Aleksandar Todorović


11:00 11:30
Praktično upoznavanje sa materijalima
Pokazna vežba 0h 30min
11:30 12:30
Principi preparacije zuba za kermičke nadoknade izrađene digitalnim protokolima
Predavanje 1h 0min

prim. dr Dejan Lisjak


12:30 13:00
Pauza za kafu - diskusija
Odmor i networking 0h 30min
13:00 14:00
Preparacija zuba i intraoralno skeniranje na pacijentima
Pokazna vežba 1h 0min
14:00 15:00
Pauza za ručak
Odmor i networking 1h 0min
15:00 16:00
Digitalni protokoli
Predavanje 1h 0min

prim. dr Dejan Lisjak


16:00 17:00
Pokazna vežba na modelima - mock up, smile design
Pokazna vežba 1h 0minDrugi dan


10:00 10:45
Priprema zuba za intraoralno skeniranje
Predavanje 0h 45min

prof. dr Aleksandar Todorović


10:45 11:30
Intraoralno skeniranje
Predavanje 0h 45min

prim. dr Dejan Lisjak


11:30 12:30
Intraoralno skeniranje na CEREC PRIME i 3Shape skenerima (skeneri najnovije generacije)
Pokazna vežba 1h 0min
12:30 13:00
Pauza za kafu - diskusija
Odmor i networking 0h 30min
13:00 13:45
Digitalni Dizajn
Predavanje 0h 45min

prim. dr Dejan Lisjak


13:45 14:30
Pauza za ručak
Odmor i networking 0h 45min
14:30 15:30
Pokazna vežba digitalnog dizajna
Pokazna vežba 1h 0min
15:30 16:30
Cementiranje keramičkih nadoknada - kako i sa čim?
Predavanje 1h 0min

prof. dr Aleksandar Todorović


16:30 17:00
Upotreba Intraoralnih skenera i digitalni protokoli u implantologiji
Predavanje sa pokaznom vežbom 0h 30min

prim. dr Dejan Lisjak


17:00     ~
Podela sertifikata

Ukratko o kursu

Digitalni protokoli sve više zamenjuju konvencionalne stomatološke doktrine. Danas, svaka konvencionalna faza rada, do sada primenjivana u stomatološkoj protetici, ima svoju alternativu u digitalnom svetu. Digitalni protokoli su neke konvencionalne faze čak učinili bespotrebnim, dok ostale menjaju na brži, efikasniji i precizniji način. Digitalna stomatologija je sadašnjost i jedina budućnost. Naš cilj je da vas uvedemo u svet digitalne stomatologije, upoznamo sa ovim procedurama i naučimo neke od njih. Stomatologija zahvaljujući tome postaje drugačija, ali podjednako lepa i zanimljiva. Pridružite nam se na ovom putu kroz šareni svet digitalnih protokola upotrebom različitih skenera najnovije generacije.

Prijavite svoje prisustvo

27.03.2021. @ 10:00
Cerec Centar | Jove Ilića 32, Beograd

Lokacija

CEREC CENTAR

Jove Ilića 32

Beograd


Telefon: +381 61 63 276 76

educodent.bg@gmail.com

Kako doći do nas